Dzisiaj jest

poniedziałek,
22 lipca 2024

(204. dzień roku)

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1334

Kancelaria - ul. Ceglana 2, Komorów - na plebanii

Czynna - sobota: 9.00 - 10.00

Kontakt telefoniczny

Tel.: 536 688 793

e-mail: komorow@diecezjazg.pl

Chrzest św. dziecka

Zgłaszając do chrztu dziecko w kancelarii parafialnej należy przygotować:

a) jeżeli jest to pierwsze dziecko w rodzinie - zaświadczenie o wysłuchaniu nauk przed chrzcielnych

b) odpis aktu urodzenia dziecka,

c) adres zamieszkania rodziców (jeżeli rodzice dziecka nie mieszkają w parafii chrztu, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania rodziców na chrzest w innej parafii),

d) dane świadków chrztu (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania); jeżeli świadkami chrztu są osoby z innej parafii, muszą przedstawić zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą pełnić zadania chrzestnych,

Chrzestnym może być osoba w wieku przynajmniej 16 lat, wierząca, przaktykująca, która przystąpiła do I Komunii św. i przyjęła sakrament bierzmowania. Rodzice wybierają dwoje chrzestnych (mężczyznę i kobietę), w uzasadnionych przypadkach może być tylko jeden chrzestny. 

Chrzest św. osoby dorosłej

Osoba dorosła, pragnąca przyjąć sakrament chrztu św. zgłasza się do proboszcza swojej parafii, gdzie zostanie poinformowana o formie przygotowania do przyjęcia chrztu św.

I Komunia św.

Przygotowanie do I Komunii św. trwa osiem miesięcy. We wrześniu jest organizowane spotkanie dla rodziców dzieci, które w danym roku szkolnym mają przystąpić do sakramentu, w czasie którego jest podawany harmonogram spotkań w ciągu roku szkolnego. I Komunia w naszej diecezji jest udzielana obecnie w III klasie szkoły podstawowej dzieciom, które uczęszczają na katechizację w szkole.

Na wrześniowe spotkanie organizacyjne zapraszam również rodziców dzieci, które nie mają katechezy w szkole (np.: uczą się w poza granicą kraju) w celu omówienia organizacji katechezy dodatkowej.

Proponowany czas I Komunii św. w roku 2020 to 11 czerwiec. Spotkanie z rodzicami dzieci piorwszokomunijnych - 31 maj o 9.00 w kościele.

Bierzmowanie młodzieży 

Formacja kandydatów do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu VII klasy szkoły postawowej i trwa do końca pierwszego semestru klasy VIII (półtora roku). Bierzmowanie ma miejsce w drugim semestrze klasy VIII.

Bierzmowanie dorosłych 

Kto nie przyjął bierzmowania w szkole podstawowej, zgłasza się po ukończeniu 21 roku życia do własnego proboszcza. Przygotowanie do bierzmowania dorosłych jest organizowane raz w roku w dekanacie (nie w parafii) i trwa trzy miesiące. Po jego ukończeniu kandydat do bierzmowania przystępuje do sakramentu w czasie wyznaczonym przez kurię w danym roku w Zielonej Górze lub w Gorzowie Wielkopolskim.

Sakrament małżeństwa

Dokumenty, które należy przygotować do zawarcia małżeństwa:

a)odpis zupełny aktu chrztu i bierzmowania (z datą do 3 miesiący wstecz),

b) dowód osobisty,

c) świadestwo ukończenia katechizacji,

d) zaświadczenie ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego,

e) odpowiednie dokumenty z USC,

f) zupełny odpis aktu urodzenia narzeczonych.

Zapraszam na rozmowę przed rozpoczęciem przygotowania do małżeństwa, wówczas ustalimy terminy spotkań i przygotowania poszczególnych dokumentów.

 

Pogrzeb

Dokumenty wymagane do wpisu w księdze zgonów przed pogrzebem:

- akt zgonu.

Święta

Poniedziałek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Marii Magdaleny

Polecamy strony